Sveta pričest je sakrament u kojem pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu krv Isusa Krista. Taj je sakrament ustanovio Krist Gospodin na Posljednjoj večeri. On je tada blagoslovio kruh i rekao: Uzmite i jedite! Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Blagoslovio je i kalež s vinom i rekao: Ovo je krv moja, krv saveza koja se za vas prolijeva, za oproštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Sakrament sv. Pričesti može primiti samo onaj tko je u posvetnoj milosti (tj. tko nije u teškom grijehu). Prije stupanja na sv. Pričest potrebno je obdržavati euharistijski post (jedan sat prije pričesti ništa ne jesti) koji uključuje i duhovnu pripravu za sakramentalno  sjedinjenje s Kristom. Onaj tko u teškom grijehu prima sakrament sv. Pričesti čini svetogrđe, a to je novi teški grijeh.

VJERONAUK PRVOPRIČESNIKA SE ODRŽAVA U SLJEDEĆIM TERMINIMA:

  • utorak u 18 sati – OŠ M. Lovraka i OŠ Z. Franka
  • srijeda u 18 sati – OŠ S. Kefelje i OŠ V. Vidrića