Župno pastoralno vijeće je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. Mandat sadašnjih članova ŽPV-a traje pet godina, počevši od dana 13. ožujka 2012. Po isteku mandata pojedinac može biti ponovno izabran. Pravo izbora ima svaki župljanin, koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije. Pravo biti izabran ima svaki župljanin koji je u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom te odlikuje čvrstom vjerom, ispravnim životom i razboritošću. Isto tako, rad Pastoralnog vijeća obogaćuje zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno prihvaćanje nauka i discipline Crkve, neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i misionarskom duhu te suradnja i sudjelovanje svih župljana u aktivnostima župne zajednice tako da nova evangelizacija, na koju nas je neumorno pozivao blagopokojni papa Ivan Pavao II. i nastavlja pozivati sadašnji papa Benedikt XVI., što više prožima život župne zajednice i njeno djelovanje.

Članovi Župnog pastoralnog vijeća župe Blažene Djevice Marije Snježne u Kutini su:

JASNA ERDELJI                                                   ZLATKO FELJA                                     ZVONIMIR HAVLIČEK

JOSIPA KLOPČEK                                               LJILJANA KOŠAK                                 VESNA KOŠAK

BOŽICA LAUTER                                                 VLATKO LEVAČIĆ                               ANAMARIJA MALY

JOSIP MARIĆ                                                       KATICA NOVOKMET                           ZDENKA PETRANOVIĆ

MIRJANA PODVORAC                                       č.s. MARIJA PUJIĆ                                STJEPAN ŠALKOVIĆ

č.s. OLIVERA ŠAPINA                                        IVANKA TOMIĆ                                     ZORICA TOMIĆ

Neka dragi Bog blagoslovi članove Vijeća i njihov rad, kao i svu župnu zajednicu, uz zagovor Blažene Djevice Marije.