KUTINA – SAMOSTAN MARIJINA NAVJEŠTENJA

Zajednica je osnovana 1966. na poziv mons. Vladimira Stankovića. Apostolat sestara u ovoj zajednici bio je raznolik: katehizacija u školi i župi, animiranje liturgije i župnog zbora, sakristanska služba, rad s mladima, rad s Romima.

Danas se rad sestara odvija na sljedećim područjima:

1. predavanje vjeronauka u osnovnoj i srednjoj školi

2. župni vjeronauk – priprema djece za sakrament prve pričesti

3. vođenje Zajednice Krvi Kristove

4. raspoloživost za pomoć u posebnim župnim potrebama

5. surađivanje s Družbom Sinova Bezgrješne na obrazovnom području – osnivanju zdravstvenih studija.

Od 1987. sestre žive na novoj lokaciji – Crkvena 63, uz župni centar, što posebice olakšava intenzivniju suradnju i blizinu crkve Majke Božje Snježne.

 

Adresa:

Crkvena 61
44 320 Kutina
Republika Hrvatska

Sestre:

s. Olivera Šapina, predstojnica
s. Klementina Barbić
s. Mirjam Kuštreba
s. Marija Pujić